افتتاحیه مرکز خانواده پایدار دانشگاه سیستان و بلوچستان

مرکز خانواده پایدار دانشگاه در مورخ 30 بهمن 98 در دانشگاه سیستان و بلوچستان افتتاح گردید.