مرکز خانواده پایدار

کارگاه آموزشی با موضوع “گفتمان ارتباط موثر در خانواده” ویژه کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان با حضور سرکار خانم رویا مرادی حقیقی، روانشناس بالینی و مشاور خانواده قوه قضائیه در تاریخ یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه و دوشنبه ۱ خرداد ماه در چهار گروه ۷۰ نفره از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۲ در سالن همایش مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه توسط مرکز خانواده پایدار دانشگاه برگزار گردید.

 

 

Scroll to Top