مرکز خانواده پایدار

واحد آموزش

در این مرکز دوره های آموزشی تخصصی و عمومی ویژه دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه با موضوعات مهارت های زندگی، مهارتهای پیش، حین و بعد از ازدواج، مهارت های ارتباط موثر، مهارتهای همسرداری، تربیت فرزند، تربیت جنسی، ناسازگاری زوجین، خودراهبری در انتخاب همسر، مهارتهای ارتباط با والدین، کیفیت و رضایت از زندگی، آموزش و تربیت مربی و مشاور خانواده و … با حضور اساتید برجسته  و معتبر کشوری برگزار می گردد.

کلاسهای حضوری

کلاسهای حضوری با بهترین اساتید استان

ویدو کنفرانس

کلاسهای به سبک ویدئو کنفرانس در محل مرکز خانواده با بهترین اساتید کشوری

مدرسه خانواده

سامانه آموزش مجازی مرکز خانواده پایدار

آخرین دوره های سامانه آموزش مجازی

اخبار حوزه آموزش

Super-charge your creative process today.

Scroll to Top