مرکز خانواده پایدار

تست های روانشناسی موجود مرکز

کد آزموننام فارسینام لاتین
1ام ام پی آی 2 فرم 370 سوالیMMPI-2-370
2ام ام پی ای کوتاه فرم71سوالیMMPI-2-71Q
3آزمون 16 عاملی کتل16PF
4میلون 3MCMI-3
5نئو فرم بلند240 سوالیNEO-PI-R
6اس سی ال90تجدید نظر شدهSCL90-R
7شخصیت ایسنک بزرگسالانEPQ
8گری ویلسونGWPQ
9عزت نفس کوپراسمیتSEI
10سازگاری.بلBAI
11هوش هیجانی بار-انEQ-I
12شادکامی آکسفوردOHI
13شادکامی آکسفوردOHQ
14تعارضات زناشوییMCQ-R
15بهزیستی روانشناختی ریفRSPWB
16نئو فرم کوتاه 60 سوالیNEO-FFI
17عزت نفس روزنبرگRSES
18سلامت عمومیGHQ-28
19ام ام پی ای 2 فرم 567 سوالیMMPI-II-567
20افسردگی بکBDI-II
21سیاهه روانی کالیفرنیاCPI
22اضطراب بکBAI
23حالت رگه اضطراب اسپیلبرگرSTAI-Y
24افسردگی اضطراب استرسDASS-21
25پرسشنامه سبکهای دفاعیDSQ-40
26هراس اجتماعیSPIN
27سنخ نمای مایرز بریگز فرم 60 سوالیMBTI-60
28باورهای غیرمنطقی جونزIBT
29خودکارآمدی عمومی شررSherer.self-efficacy
30استرس ادراک شدهPSS14
31وسواس فکری عملی مادزلیMOCI
32تست شخصیت آیزنک کودک و نوجوانJEPI
33ابزار سنجش خانوادهFAD
34سنجش خلاقیت عابدیCT
35سنجش مهارتهای ذهنیOMSAT-3
36رضایت زناشویی انریچenrich
37کفایت اجتماعیsocial.competence
38احساس تنهایی عاطفی اجتماعیSELSA-S
39آمادگی به اعتیادIAPS
40سرمایه روانشناختی مک گیMac.Gee
41راهبردهای مقابله لازاروسWays.Of.Copying
42انتظار از ازدواجMES
43شیوه فرزندپروریPSI
44ناگویی هیجانی تورنتوTAS
45کمال گرایی هیلPI
46تعهد.سازمانی.آلن.مایرOCQ
47اضطراب.کتلCAQ
48خودپنداره کودکان پیرز هریسPHCSC
49اضطراب زانکSAS
50انگیزه پیشرفت هرمنسTMA
51کانرز نسخه والدینConners.rating.scales
52امیدواری.میلرMHS
53افسردگی کودکان و نوجوانانCADS
54پرسشنامه شخصیتی وودورثWPI
55اضطراب افسردگی هاسپیتالHADS
56سبک هویت برزونسکیISI-6G
57فهرست نشانه ای هاپکینزHSCL
58جهت گیری مذهبی آلپورتROS
59کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانیWHOQOL_BREF
60نگرش های مربوط به عشقLAS
61پرخاشگری کودکان پیش دبستانیASFP
62انگیزش تحصیلی هارترHarter
63ارتباط با مدرسهSQC
64اضطراب امتحان فریدمنFATS
66ادراک موفقیت رابرتز و..بزرگسالانPOSQ
67مقیاس باورهای غذایی غیرمنطقیIFB
68استرس ناشی از هواداران ورزشیStress
69اضطراب صفتی رقابتیSCAT
70اضطراب حالتی رقابتیCSAI-2
71تنظیم رفتار ورزشیBREQ-2
72انگیزه مشارکت در فعالیت ورزشیPMQ
73تاب آوری کانر ودیویدسونCD-RISC
74تکلیف گرایی و خود گرایی در ورزشTEOSQ
75خود توصیفی جسمانیPDSQ
76حالات خلقی برومزBRUMS-32
77هوش معنوی عبداله زادهSQ
78نیازهای اساسی گلاسرBasic Needs
79شفقت خودSCS
80رضایت زناشویی انریچ فرم بلندENRICh-115q
81رضایت شغلی هرزبرگHerzberg Job Satisfaction
82هوش معنوی کینگ –SISRI
83مقیاس چند بعدی اضطراب کودکانMASFC
84سرسختی روانشناختی اهوازAHI
85آزمون ترسیم آدمک گودینافGoodenough
86رضایت شغلی بری فیلد و روثOn Job Satisfaction
87هوش اجتماعیTSIS
88هیجان تحصیلAEQ
89راهبردهای انگیزشی برای یادگیریMSLQ
90فهرست اختلال استرس پس از ضربهPTSD CheckList : PCL
91افسردگی اضطراب استرسDASS-42
92سیاهه رفتاری کودکان – آخنباخ نسخه والدینCBCL
93فرسودگی شغلی مسلشMBI: Maslach Burnout Inventory
94شخصیت خودشیفتهNarcissistic Personality Inventory
95اندازه گیری حافظه گذشته نگر و آینده نگرPRMQ
96رضایت زناشویی هودسنIMS
97هویت اجتماعیSIQ
98طرحواره یانگYSQ-SF
99اضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنسPAS
100روحیه رقابت همکاریCCAS
101هوش های چندگانه گاردنرGardner Multiple Intelligence
102وجدان کاریWork Ethic
103عشق مثلثی استرنبرگSTLS
104سرشت و منش کلونینجرTCI-125
105مهارت اجتماعی نوجوانانTISS
106اعتیاد به اینترنتIAT
107پرخاشگری باس پریBPAQ
108وسواس مذهبی پنPIOS
109سازگاری دانش آموزان دبیرستانیAISS
110مشکلات یادگیریCLDQ
111سبک فرزندپروری یانگYPI
112بهزیستی روانشناختی ریف – کوتاهRyff- short
113کیفیت زندگی بیماران ام اسMSIS
114اجتناب شناختیCAQ
115حمایت اجتماعی ادراک شدهMSPSS
116خودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیسMSSS
117نظم جویی شناختی هیجانCERQ-P
118سردرد میگرنی اهوازAMQ
119جبران افراطی یانگYCI
120مقیاس نگرانی و بلاتکلیفیWORRY WAY SCALE
121جهت گیری منفی به مشکلNPOQ
122رغبت سنج شغلی تحصیلی هالندHolland
123سبک دلبستگی بزرگسالانRAAS
124طرحواره یانگ 205 سوالیYSQ-205
125رغبت سنج شغلی استرانگStrong interest inventory
126مقیاس اندازه‌گیری وسواس فکری- عملی پادوآRevision of the Padua Inventory of obsessive compulsive
127آزمون وسواسی اجباری فرم کودکان فوآOCI-CV
128کانرز والدین نسخه 48 سوالیCPRS
129طرحواره یانگ 90 سوالی فرم کوتاه ویراست سومYSQ-S3-90 items
130طرحواره یانگ 232سوالی فرم بلند ویراست سومYSQ-L3 232 items
131آزمون شخصیتی هگزاکوHEXACO-PI-R
132آزمون سنجش تسلط مغزی هرمنHBDI-60 items
133سنخ نمای مایرز بریگز فرم 87 سوالیMBTI-87
Scroll to Top