مرکز خانواده پایدار

برگزاری دوره آموزش تخصصی ویژه واسطین ازدواج

کارگاه آموزشی ویژه واسطین ازدواج در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد. در طی این دوره که در تاریخ های سه‌شنبه و چهارشنبه 28 و 29 دی 1400 برگزار شد، تعداد 60 نفر از اساتید درس دانش خانواده، مدیران و کارشناسان دفاتر نهاد و همچنین فعالان حوزه واسطه گری ازدواج در سطح دانشگاه های استان طی 20 ساعت زیر نظر استاد کریمان مجد آموزش دیدند. افراد شرکت کننده در این دوره علاوه بر ضرورتها و لغزشگاه­های حوزه واسطه گری ازدواج، با روشهای صحیح و علمی در این زمینه آشنا شدند. سطح مشارکت و رضایت مندی افراد شرکت کننده در این دوره بسیار بالا بود و متقاضی ادامه این نوع آموزشها بودند. این دوره توسط مرکز خانواده پایدار دانشگاه­ سیستان و بلوچستان با همکاری دفتر نهاد استانی و معاونت اجتماعی استانداری برگزار شد.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top