مرکز خانواده پایدار

مسابقه کتابخوانی “مشق عشق با محوریت کتاب نیمه دیگر من” ویژه دانشجویان دانشگاه

مرکز خانواده پایدار مسابقه کتابخوانی “مشق عشق با محوریت کتاب نیمه دیگر من از من شدن تا ما شدن” ویژه دانشجویان دانشگاه سیستان بلوچستان را برگزار می‌نماید.
علاقه مندان به شرکت د مسابقه برای ثبت نام و دریافت کتاب (به صورت امانت) به مرکز خاانواده پایدار مراجعه نمایید.زمان آزمون شنبه 23 اردیبهشت ماه 1402 می‌باشد.

به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا می‌گرد.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top