مرکز خانواده پایدار

مسابقه کتابخوانی “مشق عشق “با محوریت کتاب “نیمه دیگر من “

مسابقه کتابخوانی “مشق عشق “با محوریت کتاب “نیمه دیگر من ” در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه با شرکت ۱۳۰ نفر از دانشجویان توسط مرکز خانواده پایدار دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top