مرکز خانواده پایدار

سلسله کارگاه های کلاس مجردها

سلسله کارگاه های آموزشی با عنوان کلاس مجردها از این هفته به صورت هفتگی در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.

موضوع جلسات پرسش و پاسخ و بحث آزاد پیرامون موضوع ازدواج می باشد. این کارگاه ها از پنج شنبه این هفته با حضور استاد مهدی محبی در سالن مرکز فناوری دانشگاه واقع در دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد. ساعت برگزاری جلسات از ساعت 18 تا 20 هر پنجشنبه می باشد. حضور در این کارگاه ها منوط به ثبت نام قبلی است.

لینک ثبت نام در کلاس مجردها

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top